Phone

06 26170739

Email

info@metameertherapie.nl

Opening Hours

Ma-vr: 8.30-17.00

Metameer sport- en massagetherapie is een paramedisch natuurgeneeskundige praktijk voor therapie bij (sport)blessures en lichamelijke gezondheids- en beweegklachten. Natuurgeneeskunde heeft als basis een holistische benadering en stelt het lichaamseigen zelf herstellend vermogen centraal. De mens wordt hierbij gezien als één geheel met een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid die beïnvloed wordt door verschillende omstandigheden en factoren zoals werk, gezin, (sociale)omgeving, karakter, lichamelijke gesteldheid (ziekte, conditie, beperkingen) maar ook normen en waarden en aangeleerd gedrag.

Een definitie van gezondheid is het omgaan met en het voortdurend aan kunnen passen aan de verschillende omstandigheden. Het niet meer adequaat aan kunnen passen aan een verandering geeft een verstoring in de lichamelijke balans. Een verstoring in een van de vier gebieden kan de andere gebieden beïnvloeden en wordt vaak zichtbaar als een fysieke klacht.

In de therapie worden werkvormen gebruikt met als basis de 5 natuurgerichte principes :

  1. Energie: bij een tekort aan energie ontvangt het zenuwstelsel minder informatie waardoor delen van jet lichaam ontregeld kunnen raken. Spierspanning, pijn en bewegingsbeperking beperkt de energietoevoer. Dry needling, triggerpoint behandeling, manuele lymfedrainage, medical taping en massagevormen met mobiliserende technieken verlicht de pijn, verlaagt spierspanning en heft bewegingsbeperking op. De energie kan weer vrij stromen.
  2. Prikkeloverdracht: komt tot stand door middel van het zenuwstelsel. Het communiceren tussen hersenen en lichaam gebeurt door middel van prikkels. Voor het goed lichamelijk functioneren is een goede prikkeloverdracht nodig. Dry needling, triggerpoint behandeling, manuele lymfedrainage, medical taping en diverse massagevormen en mobilisaties geven een prikkel via het zenuwstelsel welke op lichamelijk en geestelijk niveau worden verwerkt.
  3. Drainage: aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen. Afvalstoffen welke blijven hangen beperken de opname van de benodigde voedingsstoffen  waarbij het genezingsproces wordt vertraagd. Dry needling, triggerpoint behandeling, manuele lymfedrainage , medical taping, massagevormen en mobilisaties stimuleren de doorstroming van bloed en lymfe waarbij afvalstoffen afgevoerd en voedingsstoffen aangevoerd worden.
  4. Voeding: voedingsstoffen hebben een bepaalde uitwerking op je lichaam. Bij bepaalde klachten kun je bepaalde voedingsstoffen beter laten staan. Zo is bekend dat jicht te maken kan hebben met een (te) grote eiwitconsumptie en teveel suiker, koffie en alcohol een ontstekingsverhogend effect hebben. Magnesiumsuppletie kan een verhoogde spierspanning reduceren. Een voedingsadvies kan deel uitmaken van de behandeling.
  5. Psyche: hoofd en lichaam zijn 1. Wat er in het hoofd dwars zit heeft invloed op je lichaam. Bepaalde gedragspatronen of stemmingen zijn meer belastend voor het lichaam .Zo zal iemand die depressief is het hoofd wat meer laten hangen, wat meer belastend is voor de houding van de rug. En zal iemand met een positieve levenshouding sneller herstellen .

Natuurgeneeskunde is een complementair alternatieve geneeskunde in de gezondheidszorg. Het is een aanvulling op de reguliere medische geneeskunde en niet bedoeld als vervanging.