Phone

06 26170739

Email

info@metameertherapie.nl

Opening Hours

Ma-vr: 8.30-17.00

NATUURGENEESKUNDIGE THERAPIE

Voor een natuurgeneeskundige therapie is er een blessure of klacht aanwezig. Bij de 1e zitting vindt een uitgebreide anamnese en onderzoek(en) plaats. Dit zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen. Hier op gebaseerd wordt een behandelplan opgesteld en een schriftelijke  behandelovereenkomst afgesloten. Er wordt één of een combinatie van meerdere therapievormen aangeboden. Een therapiesessie duurt ongeveer 45 minuten.

Bij gezondheidsklachten is het gewenst om eerst een arts te bezoeken. Bent u voor uw klacht ook onder behandeling bij een arts of andere specialist dan dient u deze op hoogte te stellen van de therapie. Bij (sport)blessures heeft u geen verwijzing nodig van uw arts.

Belangen Associatie Therapeut en Consument

Metameer sport- en massagetherapie is aangesloten bij de Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Er wordt volgens de richtlijnen van deze beroepsorganisatie gewerkt. Dit houdt o.a. in dat een achterliggende gedachte voor de therapie vijf natuurgerichte principes zijn: energie, prikkeloverdracht, voeding, drainage en psyche.

Voor meer informatie:
logo-batc


Klacht reglement en Geschillencommissie

In verband met de verplichte eis volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz)is Metameer sport- en massagetherapie aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen CAM Coop.
Het reglement kunt u downloaden via de link: Reglement Geschillencommissie

Indien u een klacht heeft, overleg dit eerst met uw therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de BATC: tel nr 0493-670612 of via email office@batc.nl. Er wordt dan een mediation traject gestart.
Als dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de Geschillencommissie.


Massages

Bij massages welke bedoeld zijn voor ontspanning en/of rust vindt vooraf een anamnese plaats. De wensen en eventueel aanwezige contra-indicaties (redenen om niet te masseren) en de behandeltijd worden besproken. Er wordt een schriftelijke behandelovereenkomst afgesloten.
Metameer sport- en massagetherapie is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sport- en Wellness massage (NGS).

Metameer sport- en massagetherapie is aangesloten bij het Netwerk Massage bij Kanker.
Voor meer informatie :
logo-ngs


Annulering gemaakte afspraak

Bij  verhindering voor een reeds gemaakte afspraak, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. De kosten voor het geannuleerde consult zal dan niet aan u door berekend worden.


Privacy persoonlijke gegevens

Metameer Sport- en massagetherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Metameer Sport- en massagetherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer over de Privacy Policy